Smaller Default Larger

عضویت در مرکز

به استحضار می رساند جهت عضویت اساتید، پژوهشگران، دانشجویان، تولیدکنندگان، فعالان عرصه گیاهان دارویی کشور می توانند پس از پر نمودن فرم عضویت در مرکز گیاهان دارویی زاگرس آن را به آدرس ایمیل lorestan@shmail.ir  یا آدرس basijelmi_lr@shmail.ir ارسال نمایید.

 

 

فرم عضویت

 

ایمیل: lorestan@shmail.ir - basijelmi_lr@shmail.ir